Նկարներ ծրագրից

Ուսուցում դպրոցականներին` անասնապահության թեմայով

«ԱՄՔՈՐ» Հայաստան կազմակերպությունը մրցութային կարգով տվել է 6 ցեղական հորթուկներ` 6 աշակերտի:

Նկարներ ծրագրից

Օրգանական չորացված միրգ բանջարեղենի արտադրության զարգացում

Ծրագրի տևողությունը`
սկիզբ «01» Հոկտեմբեր 2020 թ.
ավարտ «01» Հոկտեմբեր 2022 թ.

Նկարներ ծրագրից

ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում (ԵՄ-ԿԳՆՀ) Ագրոբիզնեսի աջակցության ծրագիր: Օրգանական չորացված միրգ բանջարեղենի արտադրություն զարգացում:

Ծրագրի տևողությունը`
սկիզբ «01» Հոկտեմբեր 2020 թ.
ավարտ «01» Հոկտեմբեր 2022 թ.

Նկարներ ծրագրից

EU Green Agriculture Initiative in Armenia (EU-Ministry of Agriculture) Agribusiness Support Program. Organic dried fruits and vegetables production development.

«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիր։ ԱՄՆ ՄԶԳ Երևան 16 Հոկտեմբերի 2019-20120