Իրականացված Ծրագրեր

Լուկաշինի Գյուղատնտեսական Ասոցիացիա ՍԿ-ն իրականացրել է հետևյալ միջազգային և տեղական ծրագրերը​

Նկարներ ծրագրից

Սպառողական կոոպերատիվի կարողությունների հզորացում

Ծրագրի իրականացման ժամկետը 01. 02. 2020 - 31.12.2020
Հաշվետու ժամանակահատվածը 01.04. 2020 - 30.04.2020

Նկարներ ծրագրից

Աջակցություն Լուկաշին սպառողական կոոպերատիվին և համայնքին գյուղ մթերքի պահպանման տարածքի հիմնման միջոցով

Իրականացման ժամկետը ` 01.02.19- 30.11.19
Հաշվետու ժամանակահատվածը` 01.06.19- 30.06.19

Նկարներ ծրագրից

Լուկաշին կոոպերատիվի և համայքնի հզորացում սառեցնող պահեստի ստեղծման միջոցով:

Իրականացման ժամկետը` 01.08.18-31.12.18

Նկարներ ծրագրից

Գյուղի զբոսայգու խաղահրապարակի վերականգնում և խաղերի տեղադրում:

Ծրագրի տևողությունը` 01/05/2018թ 30/10/2018թ

Նկարներ ծրագրից

«Գյուղական կանանց խմբերի տնտեսական հզորացում կարողությունների զարգացման միջոցով»

Չրարտադրությամբ զբաղվող Լուսաշող կանանց խումբ
Համայնք՝ Լուկաշին, Մարզ՝ Արմավիր

Նկարներ ծրագրից

Լուկաշինի մանկապարտեզի սպասարկման որակի բարձրացում

Ծրագրի տևողությունը` 5 ամիս
Ծրագրի սկիզբ / ավարտ` 20/02/2015 թ 20/07/20 15 թ

Նկարներ ծրագրից

Կամավորականության և միջհամայքնային հահամագորցակցության զարգացումը Լուկաշինի ՀԵՆԱ-ում

Ծրագրի տևողությունը` 3ամիս USAID
սկիզբ 01/02/14
ավարտ 30/04/14

Նկարներ ծրագրից

Ոռոգման համակարգերում ջրօգտագործողների իրավունքների իրազեկության բարձրացում

Ծրագրի տևողությունը` 5 ամիս
Ծրագրի սկիզբ/ավարտ` 01.03.2013թ.- 31.07.2013թ

Նկարներ ծրագրից

Գործարար ծրագիր
Մրգերի կորիզներից և սերմերից յուղերի արտադրություն:

Նկարներ ծրագրից

Առողջապահական
ծառայությունների որակի
բարելավում Լուկաշինում

Նկարներ ծրագրից

Նոր մեդիա տեխնոլոգիաների և սոց ցանցերի
դերը Լուկաշինի ՀԵՆԱ-ի զարգացման գործում:

Իրականացման ժամկետը` 01.07.13- 30.09.13

Նկարներ ծրագրից

Ագրոտուրիզմի կենտրոնի ստեղծում

Լուկաշինի գյուղ. ասոցացիա ՍԿ-ի տարածքում (որտեղ տեղավորված է չրերի արտադրությւոնը և գրասենյակը) ստեղծել կենտրոն, որտեղ կներկայացվի այն ամենը, ինչ կապված է գյուղի հետ: Սովորույթներ, ազգային խաղեր Գյուղ. մթերքների արտադրություն (չոր մրգեր, գինի) գյուղի պատմությանը վերաբերող նյութեր հնաոճ իրեր և ապրանքներ հյուրերի ընդունելություն և հյուրասիրություն մշակութային միջոցառումների անցկացում ԱՅՈ մանկապատանեկան ակումբների աշխատանքների ներկայացում